Bestuursmededelingen

Nieuwsbrieven van de NHB covid-19

https://www.handboogsport.nl/2020/05/29/nhb-nieuwsbrief-versoepelingen-coronamaatregelen/

http://www.handboogsport.nl/2020/05/20/nieuwe-nhb-nieuwsbrief/
 
https://www.handboogsport.nl/2020/05/08/nhb-nieuwsbrief-aangepaste-spelregels-per-11-mei-2020/

http://www.handboogsport.nl/2020/05/06/nhb-nieuwsbrief-6-mei-2020/

https://www.handboogsport.nl/2020/05/01/nhb-nieuwsbrief-1-mei-2020/

https://www.handboogsport.nl/2020/04/24/nhb-nieuwsbrief-er-mag-weer-geschoten-worden/
 
2020-04-21 Nieuwsbrief NHB - Update corona.pdf
 
2020-04-14 Nieuwsbrief NHB - update Corona.pdf
 
2020-03-31 Nieuwsbrief - update Corona.pdf
 
 2020-03-24 Extra nieuwsbrief - update 24-3-2020 Corona.pdf
 
2020-03-23 Extra nieuwsbrief - update Corona.pdf
 
2020-03-15 NHB nieuwsbrief - update Corona pandemie .pdf
 

Buitenschieten   Trainingstijden

donderdag 7 mei 2020
 
Beste lid,

Er mag van Mark Rutte weer vanaf maandag 11 mei buiten worden geschoten.

Echter de protocollen blijven van kracht en als er wordt geschoten dan volgens protocol.

Er wordt een rooster gemaakt van dagen en tijden dat er kan worden geschoten.

Er kan ENKEL in een groep worden geschoten tijdens de trainingsuren s'avonds dus NIET individueel overdag!
 
Volgens protocol moet iedere senior op n eigen doelpak schieten.

Bij meer dan 5 senioren schutters zou je dus je eigen doelpak uit de berging moeten halen, neerzetten en opruimen!
 
Vrij schieten in het weekend kan ALLEEN in groepsverband waarbij een lid ervoor zorgt dat het schieten volgens protocol gaat.

Opgeven wanneer je wilt gaan schieten.

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur
Ad Fioole, Voorzitter
 
 
Protocol hervatten jeugdsport buiten
 
woensdag 29 april 2020
 
Beste lid,

Bijgaand een aantal stukken zoals het protocol verantwoord sporten en een overzicht van reeds gestelde vragen over de toepasbaarheid van dit protocol als er weer wordt gesport.

Gemeente Breda - lokaal protocol.docx     vragen en aandachtspunten mbt jeugdsport.docx    nocnsf_protocol_verantwoord-sporten (1).pdf

Samenvattend:

1. Als er wordt gesport met enkel jeugdleden t/m 18 jaar geef dan de datum en tijd door omdat ik deze aan de Gemeente Breda moet doorgeven.

2. De vereniging is verantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van het gestelde zoals in de protocollen omschreven

3. Enkel jeugdleden t/m 18 jaar mogen sporten en dan alleen BUITEN.

4. Schiethal blijft gesloten en senior leden mogen NIET buiten schieten.

Als er vragen zijn dan hoor ik die graag,

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Ad Fioole, voorzitter
 

Jeugdtraining

dinsdag 28 april 2020

Beste leden,

Op zondag 3 mei aanstaande is er ALLEEN voor onze jeugdleden t/m 18 de mogelijkheid om vanaf 10.30 uur te trainen onder leiding van onze trainers.

Deelnemende jeugdleden moeten zelf een bidon met drinken meenemen.

Ouders mogen enkel de jeugdleden halen en brengen maar kunnen NIET op het trainingsveld!

Ook senior leden mogen voorlopig nog NIET buiten trainen. Op woensdag 6 mei kan er om 19.00 uur worden getraind door jeugdleden t/m 18 jaar onder leiding van de trainers.

Ook hier dezelfde procedure als hierboven beschreven voor zondag 3 mei.

Tijdens de trainingen blijft de schiethal, buiten de toiletten gesloten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Ad FiooleVoorzitter
 
 
Hervatten jeugd handboogactiviteiten
 
22 april 2020
 
Beste lid,

Alle nieuwsbrieven van de NHB staan op onze website onder bestuursmededelingen.

Er komt voor 24 april een protocol vanuit de NHB voor het beginnen van de handboogactiviteiten.

Let op, om de handboogactiviteiten te kunnen hervatten overdag BUITEN voor de jeugd tot 18 jaar, wordt er nadrukkelijk een beroep gedaan op ouders/seniorenleden om dit mogelijk te maken.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur.
Ad Fioole, Voorzitter

 
NK Outdoor 2020
 
6 april 2020 

Beste lid,

Zoals jullie wellicht in de laatste nieuwsbrief van de NHB hebben kunnen lezen is het NK dat door Alliance zou worden georganiseerd op 6 en 7 juni aanstaande 
verschoven naar 12 en 13 september 2020

Naast het feit dat niet duidelijk is of er ,na 1 juni vanwege het Coronavirus, wedstrijden kunnen worden georganiseerd was voor de NHB een groot punt dat World Archery tot 1 juli 2020
eigenlijk alle A-Status wedstrijden heeft geannuleerd

Dit betekent voor deelnemers die op een A-Statuswedstrijd, zoals 6 en 7 juni, een wereldrecord schieten, dat dit wereldrecord niet door World Archery wordt geaccepteerd.

Dan kan er dus een situatie ontstaan dat een mogelijk Nederlands record dat wordt geschoten op 6 en 7 juni niet als wereldrecord wordt erkent en het dus kan voorkomen dat
een Nederlands record hoger is dan een Wereldrecord.

Dus er is in overleg en rekening houdend met de wedstrijdkalender nu een voorstel gedaan om het NK op 12 en 13 september aanstaande te organiseren bij Alliance,
alles onder voorbehoud dat dit dan ook kan en mag en of wij op deze data gebruik kunnen maken van het C-veld van UVV.

Concreet voor Alliance zal dit betekenen dat het NK eigenlijk de enige grote mogelijkheid is om geld te verdienen voor onze vereniging.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Ad Fioole, voorzitter

Wijziging bestuur
 
januari 2020
 
Beste leden,

Op de onlangs gehouden ALV van 23 januari 2019 zijn er diverse bestuursleden gekozen of herkozen.

Fred de Rooij is in het bestuur gekozen met als taakomschrijving Wedstrijdzaken en interne communicatie.

Alex Katzoff is herkozen en wordt, nadat hij hier grondig is ingewerkt door Walter, onze nieuwe secretaris. 

Alex houdt zich ook bezig met de externe communicatie en dan met name vanwege zijn contacten met de NHB.  

Rob Schipper is herkozen als bestuurslid en houdt zijn oude vertrouwde taken binnen het bestuur.

Walter zal na het inwerken van Alex dit jaar zijn functie als secretaris neerleggen. 

Hans Veltman gaat zich bezighouden met de hele ledenadministratie cq ledenbeheer.

Op dit moment is het bestuur bezig om in een cloud omgeving alle programma's, benodigde documenten, draaiboeken etc een plaats te geven.

Er wordt ook geïnvesteerd in een ledenadministratiepakket dat in de cloud draait zodat alle ledenmutaties continue bij zijn. 

Door gebruik te maken van dit ledenadministratiepakket zetten we een grote stap vooruit op digitaal vlak waardoor veel handwerk kan komen te vervallen door een juiste wijze van automatisering.

Uiteraard gaat alles conform de AVG regels.

Er is dus in 2019 een aantal maanden een bestuur van 6 leden in plaats van 5. 

Dit zal niet leiden tot een staken van de stemmen omdat de voorzitter 2 stemmen heeft en er dus altijd een meerderheid zal ontstaan bij een bestuur stemming.

Zodra alle werkzaamheden naar behoren zijn overgedragen gaat het bestuur weer van 6 naar 5 bestuursleden.

Mocht gaandeweg het hierboven beschreven proces blijken dat het verstandiger of slimmer is om de taken op een andere manier in te delen of aan te passen dan zal het bestuur
dit uiteraard gaan doen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik die graag.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Ad Fioole, voorzitter
 
 
Wedstrijden in Ulvenhout
 
 
 
Terug naar boven