Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
 

  
Wedstrijden in Ulvenhout