Wijziging binnen het bestuur

 Beste leden,

Op de onlangs gehouden ALV van 23 januari 2019 zijn er diverse bestuursleden gekozen of herkozen.

Fred de Rooij is in het bestuur gekozen met als taakomschrijving Wedstrijdzaken en interne communicatie.

Alex Katzoff is herkozen en wordt, nadat hij hier grondig is ingewerkt door Walter, onze nieuwe secretaris. 

Alex houdt zich ook bezig met de externe communicatie en dan met name vanwege zijn contacten met de NHB.  

Rob Schipper is herkozen als bestuurslid en houdt zijn oude vertrouwde taken binnen het bestuur.

Walter zal na het inwerken van Alex dit jaar zijn functie als secretaris neerleggen. 

Hans Veltman gaat zich bezighouden met de hele ledenadministratie cq ledenbeheer.

Op dit moment is het bestuur bezig om in een cloud omgeving alle programma's, benodigde documenten, draaiboeken etc een plaats te geven.

Er wordt ook geïnvesteerd in een ledenadministratiepakket dat in de cloud draait zodat alle ledenmutaties continue bij zijn. 

Door gebruik te maken van dit ledenadministratiepakket zetten we een grote stap vooruit op digitaal vlak waardoor veel handwerk kan komen te vervallen door een juiste wijze van automatisering.

Uiteraard gaat alles conform de AVG regels.

Er is dus in 2019 een aantal maanden een bestuur van 6 leden in plaats van 5. 

Dit zal niet leiden tot een staken van de stemmen omdat de voorzitter 2 stemmen heeft en er dus altijd een meerderheid zal ontstaan bij een bestuur stemming.

Zodra alle werkzaamheden naar behoren zijn overgedragen gaat het bestuur weer van 6 naar 5 bestuursleden.

Mocht gaandeweg het hierboven beschreven proces blijken dat het verstandiger of slimmer is om de taken op een andere manier in te delen of aan te passen dan zal het bestuur
dit uiteraard gaan doen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,

Ad Fioole
voorzitter
 
 
Wedstrijden in Ulvenhout
 
 
Terug naar boven