Jeugdinformatie

De hoofddoelstelling van de Nederlandse Handboog Bond voor het starten van de rayontraining is de kernploegen in de nabije toekomst te kunnen voorzien van "nieuw" bloed. 

Het is de bedoeling de rayontrainingen zodanig op te zetten dat er landelijk een eensluidend beleid wordt gevoerd en de trainingen resulteren in een vloeiende aansluiting op de kernploeg. 

Doorstroming naar de diverse kernploegen is alleen mogelijk via de rayontraining. Dit sluit volledig aan bij de toekomstvisie van Alliance d' Amitié.


 

 


Alliance d’ Amitié mag zich verheugen in een sterk groeiende jeugdafdeling. 

Kinderen, zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 
8 t/m 18 jaar beoefenen wekelijks onder deskundige leiding de handboogsport.

Enthousiasme en ambiance staan aan de basis van dit succes.

Op aansprekende en inspirerende wijze brengen de ervaren en deskundige trainers de eerste beginselen van de handboogsport op de jeugd over.


Leeftijdsgrenzen

Aspiranten jongens en meisjes die op 1 januari de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt.

Cadetten tot en met het kalenderjaar waarin ze 17 worden. 

Junioren vanaf het kalenderjaar waarin ze 18 worden tot en met het kalenderjaar waarin ze 20 worden.

Senioren vanaf het kalenderjaar waarin ze 21 worden. 

 
Kom het een keer vrijblijvend proberen, altijd onder vakkundige begeleiding.

Maak eerst een afspraak met Ad Fioole. Infolijn: 06-466 323 59

Leeftijden vanaf 8 jaar tot.....? zowel voor mannen als vrouwen. 
Er staan altijd bogen en pijlen klaar voor belangstellende.

 Informatie voor nieuwkomers        
Trainingstijden 


Jeugdwedstrijden


Wedstrijden in Ulvenhout