Koningschieten

Puntenkoning
De verenigingswedstrijd waarin wordt bepaald wie voor een jaar de titel koning mag dragen, wordt 
gehouden in de maand april.

De wedstrijd gaat over 36 pijlen (3-pijl systeem) en wordt in een keer afgeschoten. Vooraf krijgt men 6 inschiet pijlen. De afstand zal op 18 m bedragen en een, op dat moment gangbaar, blazoen zal worden gebruikt.

De hoogste acht schutters gaan door naar de finaleronden, volgens N.H.B. reglement. Dit geldt ook voor aspirantenleden.

De deelnemer die op de zevende plaats eindigt krijgt de titel van ridder,die op de dertiende plaats eindigt krijgt de titel van joker, die op de negentiende plaats eindigt krijgt de titel van de 1e page, 25e is 2e page enz.
 
 
 
Jan Martens
Puntenkoning 1926


2019
Danny van Ginneke - recurve, Marco Veld - Compound
Richard Meulemans - Hout, Meindert Kempe - Jeugdprins
2018
Marc van der Wijngaard -recurve,Ton van Geastel - compound,
 Walter verbruggen-Hout/BB & Koen Nonnekes - Jeugdprins,
2017
Jan Knobel-recurve, Jack van Leeuwen-compound,
Walter Verbruggen-Hout/BB & Niels van Erk-Jeugdprins
2016
Dominique Ribbens-recurve, Vincent Lucassen-compound,
Walter Verbruggen-Hout/BB & Wesley de Wilde-Jeugdprins
2015
Jan Knobel-recurve, Jack van Leeuwen-compound,  
Irene Lok - Hout/BB en Wesley de Wilde - Jeugdprins
2014
Danny van Ginneke-recurve, Thomas van Eil-compound,  
Irene Lok-Hout/BB en Olaf van Oord -Jeugdprins
 


De
dame die de minste punten schiet moet gedurende een jaar de verenigingsheks onder haar hoede nemen verzorgen. Indien de puntenkoning driemaal achtereen koning is geworden wordt de titel van keizer toegekend
 
Wordt de wedstrijd door een aspirant gewonnen, mag de als tweede eindigende schutter, niet zijnde een  aspirant aan is koning aan wedstrijden deel nemen.
 
De eenmaal aan een schutter toegekende titel van keizer blijft behouden tot een andere schutter deze titel behaalt. Alleen de koning kan op wedstrijden worden vervangen door zijn plaatsvervanger.
 
Van zowel de keizer als de koning wordt verwacht, dat ze deelnemen aan wedstrijden en plechtigheden, waarbij hun aanwezigheid op prijs wordt gesteld.
Voor de koning wordt per persoon € 1,50 uitgelegd voor een drankje.
 

Wanneer de wedstrijd door de keizer wordt gewonnen, mag de de als tweede eindigende schutter als koning deelnemen aan wedstrijden.

De schutter die tijdens de wedstrijd direct na de koning eindigt, mag bij wedstrijden optreden als reservekoning, wanneer de regerende koning is verhinderd. Hij mag de koningstitel aan ontlenen
Gelukskoning
De verschieting waarin wordt bepaald wie voor een jaar gelukskoning is, wordt gehouden op de
 
derde zaterdag in oktober
of bij hoge uitzondering op een weekend zo spoedig mogelijk daarna.
 
De wedstrijd wordt geschoten op een afstand van 25 m, aspiranten op 18m op het als dan gangbaar zijn de blazoen. Midden op de geel wordt dan een ring van 13 millimeter doorsnee geplaatst. Alle ringetjes op de onderscheidenlijke blazoenen dienen even groot te zijn. Alleen voor de compound schutters wordteen ring van 11 millimeter doorsnee geplaatst.
 
De regerende gelukskoning mag vooraf twee  pijlen schieten om zijn titel te verdedigen.
 Indien een  van deze twee pijlen binnen het ringetje de roos treft wordt hem de titel opnieuw voor een jaar verleend.
 

 


Zodra de regerende koning zijn twee pijlen geschoten zijn zonder resultaat, mogen alle deelnemers per beurt telkens een pijl schieten. Zodra een of meer pijlen ineen doorgang roos treffen binnen een ringetje is de wedstrijd ten einde. 
 
Zijn er meer schutters met een treffer, dan wordt er tussen die schutters gekampt, telkens met een pijl.

De schutter die het dichtst bij het ringetje (centrum van het blazoen) schiet krijgt de titel. Bij ook maar de geringste twijfel wordt  overgeschoten. Voor  de koning wordt per persoon 1,50 uitgelegd voor een drankje.

Beus Beusenberg....Gelukskoning 2019
Barry Beemsterboer....Gelukskoning 2018
Marco Veld... Gelukskoning 2017
Kayleigh van der Wal.....Gelukskoningin 2016
Wesley de Wilde....Gelukskoning 2015
Christiaan Tom.....Gelukskoning 2014
Ed Kempe...Gelukskoning 2013
Karel Kroone....Gelukskoning 2012
 
 
 
  
 
 
Jongste koning ooit!
Op zondag 3 april 2005 werd Martin Rasenberg tijdens de Puntenkoningschieten de jongste handboogsporter
ooit die de titel van puntenkoning heeft gewonnen. Martin was toen nog 11 jaar oud!
 
 
 Wedstrijden in Ulvenhout


 
Terug naaar boven