Geschiedenis van Alliance d'AmitiéAlliance d'Amitié werd in juni 1851 opgericht op "Landgoed Hondsdonk" door meester Baron van den Borch tot Verwolde.

Ruim een halve eeuw eerder kende Ulvenhout het handbooggilde "Eendragt maeckt Maght" maar, dat is om onbekende redenen in waarschijnlijk
de Napoleontische tijd ter ziele gegaan.

Alliance d'Amitié, "Verbond van vriendschap".  Zo moest de schutterij gaan heten, bepaalde de baron waarvan de nazaten nog steeds op Hondsdonk wonen.

De heer van het landgoed was automatisch president van de schutterij. 

Hij toog met pachters van zijn landgoed, brave ambachtslieden en andere prominenten 
naar schietingen in Noord-Brabant en de Belgische Kempen.

Sinds 1996 is onze accommodatie  gevestigd op het Sportpark Jeugdland in Ulvenhout (gemeente Breda). Daar hebben de leden de schiethal, met een binnenbaan met maximaal 16 doelen met de vaste afstanden van 25m & 18m, zelf gebouwd. Daarnaast is er een buitenveld met afstanden tot 90 meter.
 
In 2020 is Alliance d'Amitié gefuseerd met Sint Sebastiaan uit Prinsenbeek.