Schietreglement (regiocompetities) regio 107


Regio 107
Alliance d’Ámitié Ulvenhout - Breda Archery Breda - De Romeinen Gilze - E.M.M. Riel  
Eikels worden Eiken Zundert - Landbouwers Eendracht Alphen - Nimrod Etten-Leur
Prins Hendrik Breda - St Sebastiaan Oosterhout - St Sebastiaan Prinsenbeek
Soranus Bavel - Tevredenheid Dongen - Vriendenkring Rijen

Algemeen: 
Dit reglement betreft zowel de indoor- als de 25m 1-pijl competities in regio 107.

Als iemand zich aanmeldt voor een competitie dan mag van die sporter verwacht worden dat hij ook zijn uiterste best doet om die competitie volledig te schieten.

Schietmomenten:
1. Elke sporter wordt door de wedstrijdleider van zijn vereniging ingedeeld op een schietmoment in elk van de zeven rondes
2. Een sporter mag ervoor kiezen van deze schietmomenten af te wijken. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
a. Een sporter kan van een schietmoment afwijken mits de afmelding voor het ingedeelde schietmoment minstens 2 dagen voor aanvang van de betreffende competitieweek is gedaan. Zie regel 4 voor de sancties voor het niet tijdig afmelden.
b. Er kan alleen op een ander moment geschoten worden als daar plaats is. Vol is vol.
c. Er mogen maximaal 2 wedstrijden ( inhaal) van dezelfde competitie in een week geschoten worden.
d. Op het wedstrijdformulier van de inhaalweek dient vermeld te staan welke ronde ingehaald/voorgeschoten is.
3. Het schieten op een ander schietmoment moet geregeld worden met de wedstrijdleider van de organiserende vereniging.

Teams:
1. Er wordt geschoten met vaste teams
2. Het teamschema en de sporters per team zijn bekend voor aanvang van ronde 1
3. De teamresultaten worden bekend gemaakt na afloop van ronde 7
4. Per sporter geldt de eerst geschoten score als score voor ronde 1, de tweede geschoten score voor ronde 2 etc. Als een sporter slechts 6 keer schiet krijgt het team voor ronde 7 bij deze sporter een nul.

Voorwaarden deelname Teamcompetitie:
1. Voor de teamcompetitie tellen alle 7 wedstrijden mee, dus deelname aan alle wedstrijden is in het voordeel van je team.
2. Wie zich opgeeft voor de Teamcompetitie verplicht zichzelf hierbij tot deelname aan zowel het RK Teams als aan het BK Teams.
3. Mocht iemand verhinderd zijn, dan graag overleg met de wedstrijdleider om samen een vervanger aan te wijzen.
4. Mocht geen vervanger wordt gevonden dan is de sporter verplicht om deel te nemen.

Afmelden:
1. Zodra een sporter weet dat hij verhinderd is om aan een schietmoment deel te nemen dient hij zich af te melden. Hij doet dit bij de wedstrijdleider van de organiserende vereniging
2. Afmelden moet ten minste 2 dagen voor aanvang van de betreffende competitieweek.
3. De verantwoordelijkheid voor het afmelden berust altijd bij de sporter.
4. De organiserende vereniging vermeldt de afmelding op het wedstrijdformulier.

In overmacht situaties dient de sporter zich zodra hij daartoe in de gelegenheid is af te melden bij de competitieleider, ook als de afmelding na de geschoten wedstrijd is.

Sancties:
1. Als een sporter zonder zich af te melden wegblijft bij een competitiewedstrijd volgt uitsluiting van de lopende competitie. De sporter wordt geschrapt uit de regio uitslag en heeft geen recht op deelname aan rayonkampioenschappen
2. Voor situaties waarin dit reglement niet voorziet worden beslist de regiocompetitieleider.

Aangenomen tijdens het Regiovergadering op maandag 18 mei 2015 in Rijen


Wedstrijden in Ulvenhout


Terug naar boven