Veiligheid 
 
Scheidsrechters: Tot het vakgebied van de scheidsrechter behoort niet alleen de technische opleiding en de kennis van de reglementen. Van groot belang is een stuk norm besef ten aanzien van de veiligheid. Veiligheid is een aspect dat door iedere persoon ander beleefd wordt.

Ook heeft iedere wedstrijd te maken met veiligheidsaspecten.
Daarbij kent veiligheid vele aspecten, zoals:
- veiligheid voor de sporters
- veiligheid voor de medewerkers, organisatie en scheidsrechters
- veiligheid voor de toeschouwers
- veiligheid voor passanten
- zelfs veiligheid voor dieren kan van belang zijn.

In de regelingen van de N.H.B. zijn specifieke bepalingen en taakverdeling opgenomen ten aanzien van de organisatie van de wedstrijd. De regels betreffen met name de inrichting van het wedstrijdterrein en de directe omliggende omgeving.
 


 


 

Schutters:
In de regels is ook een aantal passages opgenomen te aanzien van de schutter.

Dit zijn onder andere:
- niet te hoog opzetten
- boog alleen aan de schietlijn uittrekken
- niet schieten buiten groen en geel licht
- niet schieten bij wedstrijdonderbreking
- niet aan elkaars materiaal zitten
- schieten in één richting

Indoor: De kans dat door handboogbanen die binnen een gebouw zijn gelegen gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kans ontstaan is zeer gering. 
 Voorkomen moet worden dat pijlen buiten deinrichting kunnen raken, raamopeningen en ventilatieopeningen voor de staanplaats sporter moeten  woerden  afgeschermd.
 Toegangsdeuren tussen sporter en doel mogen tijdens het schieten alleen van binnenuit geopend kunnen worden.

Baanuitrusting:
 - de banen dienen duidelijk te zijn genummerd
 - geluidssignalen voor de tijdcontrole
 - wedstrijdleider moet de wedstrijd kunnen leiden met een fluit of enig  ander geluidssignaal
 - zichtbare tijdscontroleapparatuur, vlaggen, borden, lichten en/ofdigitale klok, lichten, moet rood, geel en groen zijn en mogen aan de tijds-controleapparatuur met geluidssignaallijn verbonden.
 -wachtlijn op tenminste 1m, en voor een wedstrijd onder FITA
reglement, 3m.
 
 
 
Outdoor: Het kenmerk van de vrije buitenbanen is het ontbreken van enige materiƫle voorzieningen tussen staanplaats sporter en doelenlijn om de onveilige zones te beperken.

Buitenbanen ( 25m 1p ) met voorzieningen met beperkte onveilige zones:
poorten, schermen, de pijlervanger en de overkapping van de pijler-
vanger wachtlijn op tenminste 1m wedstrijdleider moet de wedstrijd kunnen leiden met een fluit

Baanuitrusting:
- afrastering van het terrein
- goed overzicht op directe schootsveld
- goed overzicht op onveilige zones
- goede belijning, schietlijn, wachtlijn en bogenlijn
- wachtlijn van minstens 5 meter
- goede staanplaats voor de wedstrijdleiding en schutters
- doelen moet stevig zijn om te voorkomen dat ze omver geblazen of getrokken kunnen worden.
- de banen dienen duidelijk te zijn genummerd
- duidelijke hoorbare signalen
- zichtbare tijdscontroleapparatuur, vlaggen, borden,
- lichten en/of digitale klok, lichten, moet rood, geel en groen zijnField/Veld, 3D  & Runarchery
Belangrijke zaken zijn:
 - afbakening  van het terrein
 - afzetten van paden
 - bereikbaarheid van de doelen
 - stabiliteit van de standplaats
 - omhoog en omlaag schieten
 - de looproute
 - overhangende takken
 - obstakels op een nabij het het directe schootsveld
 
 - de doelen moet windvast zijn
 - doelen duidelijk genummerd
 - looproutes, - schietposten,
 - wachtposten duidelijk zichtbaar
 - pijlervangers
 -
wedstrijdleider moet de wedstrijd kunnen leiden met een fluit of enig ander geluidssignaal
 

 
 
 
 

Veiligheidseisen: De veiligheidseisen die de WA stelt, zijn in Nederland algemeen geaccepteerd maar gaan soms minder ver dan in Nederland gewenst is.

In de uitwerking van de NHB Veiligheidsregels wordt dan ook ruimschoots aan die eisen voldaan.

Voor meer informatie over veiligheid, kijk op de volgende sites:
www.handboogsport.nl

 
  Wedstrijden in Ulvenhout


 
 
Terug naar boven