Aangepaste sporten


Handboogschieten wordt in de revalidatie benut omdat het speciaal bij mensen die door polio of een dwarslaesie in een rolstoel terecht komen een gunstige invloed heeft op het
verkrijgen van een betere 'zitbalans', 

Het vermogen om rechtop te blijven zonder steun van armen en handen en daarnaast alle nog functionerende rompspieren, speciaal die in de rug, te activeren.

Na enige tijd raakt men dan vaak zo in de ban van de sport dat deze niet langer alleen maar therapie is.

Immers juist het handboogschieten is uitermate geschikt om als invalide sportman of -vrouw, tot op zekere hoogte, op gelijkwaardig niveau als de valide medemens te beoefenen.

De handboogschutter moet wel redelijk tot goed de armen kunnen gebruiken.
 
De sport is ook geschikt voor mensen met een visuele beperking. Zij schieten met behulp van lasertechnieken. 

Het is daarom jammer dat waar er zo vele gehandicapten zijn, er toch maar weinigen, zonder de sport uit de revalidatieperiode tekenen, het handboogschieten weten te 'ontdekken' .
 
Onze accommodatie is zowel binnen als buiten volledig ingericht voor rolstoelschutters

 
 
 
 
 
 
 Wedstrijden in Ulvenhout